Disclaimer

Algemeen

Schaapman RVS (Kamer van Koophandel 05080449), hierna te noemen Schaapman RVS, verleent u hierbij toegang tot www.schaapmanrvs.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Schaapman RVS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Schaapman RVS spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Schaapman RVS.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Schaapman RVS. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Schaapman RVS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.